Célok

  • Tanulóközpontú, interaktív tanulás biztosítása.
  • A tantárgyak közötti komplexitás megteremtése (ének-zene, tánc és dráma, természetismeret, történelem, rajz és vizuális kultúra, technika).
  • Szabó Magda életművének áttekintése meghívott előadó segítségével, illetve önálló ismeretszerzéssel.
  • A Tündér Lala című meseregény komplex feldolgozása.
  • Önálló ismeretszerzés az iskolában és az iskolán kívül, az összegyűjtött adatok, információk csoportosítása, rendezése gondolattérkép készítése során.
  • A lapbook formai követelményeinek megismertetése internetes források és tanári magyarázat segítségével.
  • A projekt során adott feladatokkal a kreativitás fejlesztése.
  • A produktumok bemutatása során a szóbeli kommunikációs készségek fejlesztése.
  • Az értékelés során a véleményalkotási képesség fejlesztése.
  • Az alkotómunka során felmerülő nehézségek megoldása során a kitartás, a kreativitás, a rugalmas gondolkodás fejlesztése. Sikerélmény biztosítása.
Kiss Bálint Református Általános Iskola, Tündér Lala-projekt
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el